Diëtistenpraktijk EvE Voeding, beweging en gedrag

Tarieven en vergoedingen

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 180 minuten per kalenderjaar. Deze vallen onder uw verlicht eigen risico. Daarnaast kan uw aanvullende pakket extra dieetadvisering bevatten. Deze extra consulten vallen niet onder uw eigen risico. De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en per aanvullend pakket. Voor een overzicht met vergoedingen per verzekeraar kunt u de volgende link gebruiken of kijken op uw persoonlijke polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx

Vergoeding dieetadvisering via ketenzorg

Patiënten met DM, COPD en CVRM die zijn doorverwezen via de huisarts of praktijkverpleegkundige vallen evenals in 2012 onder de ketenzorg. Het maximum van 180 minuten dieetadvisering is hierbij niet van toepassing. Voor deze beide financieringsvormen van ketenzorg geldt geen eigen risico.

Vrije toegankelijkheid

Het kabinet heeft in mei 2011 bepaald dat de diëtist vrij toegankelijk wordt. Dit betekent dat er niet verplicht meer een verwijzing nodig is van een arts. Echter, de zorgverzekeraars CZ vergoedt niet zonder verwijzing van een arts. Daarom wil ik u toch vragen om een verwijzing aan uw huisarts te vragen.

Tarieven

De tarieven binnen de ketenzorg en de basis- en aanvullende verzekering worden door de verzekeraars vastgesteld en kunnen onderling wat verschillen. De onderstaande tarieven gelden dan ook alleen voor degene die niet verzekert zijn en de consulten dus zelf betalen. Of als u de totale vergoeding van het jaar gebruikt heeft.

Uitgebreide intake van 60 minuten € 90,00
Vervolgconsult van 30 minuten € 30,00
Vervolgconsult van 15 minuten € 15,00
Niet nagekomen afspraak € 20,00

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. De directe tijd:
    de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
  2. De indirecte tijd:
    de tijd die de diëtist besteed aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.

De totaal behandelde tijd wordt afgerond in kwartieren.